Kalite

Bir işletmede üretimin kaliteli olması, sağlıklı üretim yapılması ve müşteri taleplerine uygun ürünlerin piyasaya sunulması için, ulusal ve uluslararası alanda kabul gören test yöntemlerinin, üretimin her aşamasında uygulanması gerekmektedir. Süreçlerin kontrol altında tutulması ve uygunluk kontrollerinin yapılması bu yöntemlerle işletmemizde yapılmaktadır.

Kaliteyi kontrol altında tutmak için işletmemizde ürünlerimiz çeşitli testlerden geçmektedir. Tekstil ürünlerinin imalat aşamasında üretimin kalite standartlarının sürekliliğini ancak aynı kalite de malzemenin kullanılması ile sağlıyoruz.

HARİTADAKİ YERİMİZ